Hva er viktig for deg? Stem i kirkevalget!


Alle som er medlem i Den norske kirke, født i 2008 eller tidligere, har stemmerett. Kirkevalget er din mulighet til å påvirke fremtidens kirke - bruk stemmeretten.

Dame i gymsal legger stemmeseddel i stemmeurne

Foto: Simen Prestaasen

 

Slik stemmer du i kirkevalget

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 6. september kl.15 kan du forhåndsstemme digitalt ved å gå til denne siden. 

Du kan også forhåndsstemme på vanlig måte på kirkekontoret Årnes mandagene 14. august, 21. august, 28. august og 4. september, kl. 9.30-14.00. I tillegg blir det også mulighet for forhåndsstemming i Nes kulturhus 31. august kl. 10-16 og på kirkekontoret kl. 16-20 samme kveld.

På valgdagene 10. og 11. september kan du stemme i kirkevalget, i eller i nærheten av samme lokale som du stemmer i for kommunevalget.

 

På valgdagene 

Valglokalene er åpne søndag 10. september kl. 16.00 - 20.00 og mandag 11. september kl. 10.00 - 21.00

Oversikt over hvert sokn sine valglokaler:

Auli sokn:

 • RSA-hallen, Stadionvegen 20
 • Fjellfoten skole
 • Haga Samfunnshus

 

Fenstad sokn:

 • Fenstad skole

 

Ingeborgrud sokn:

 • Skogbygda skole

 

Nes sokn:

 • Nes arena, Neskollen
 • Skogbygda skole

 

Udenes sokn:

 • Nes arena, Neskollen

 

Årnes sokn:

 • Nes kulturhus
 • Fjellfoten skole
 • Østgård skole

 

Kort om kirkevalget

 • Demokratisk valg der medlemmer bestemmer og velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • Valgdagene er 10. og 11. september 2023
 • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september kl. 15
 • Forhåndsstem fysisk 31. august
 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
 • Det er ikke lenger mulig å stille til 2023-valget, men alle medlemmer over 18 år kunne gjøre det innen 15. mai i år

 

Som medlem bidrar du til fellesskap, glede, livsmestring og mening for deg selv og andre, for eksempel gjennom dåp, bryllup, babysang, barne- og ungdomsaktiviteter, kor og konserter.

Du bidrar også til å ta vare på vår felles kulturarv, i form av kirkebygg og tradisjoner, og du er med på å støtte kirkens sosiale arbeid for mennesker i sårbarhet, ensomhet og sorg.

Ved å stemme bidrar du til at kirken er en demokratisk folkekirke. 

 

Den norske kirke på 1-2-3
Den norske kirke er Norges folkekirke med 3,5 millioner medlemmer. Med åtti tusen frivillige, 8000 ansatte og 1600 kirkebygg er kirken til stede i hele landet for å skape mer himmel på jord.

 

Tilbake
Del