Flere fellesgudstjenester i 2023


Historisk høye strømpriser gir en spennende bieffekt. I 2023 blir det flere fellesgudstjenester i Nes.

Kirkene har plass til mange. Fellesskapet venter på deg!

 

Nes' seks menigheter har vedtatt ny gudstjenesteplan for 2023, og kalenderen er oppdatert med rundt 140 muligheter til å besøke en av kirkene i kommunen. Men med historisk høyerstrømpriser er kirka nødt til å tenke nytt. Det kan gi muligheten til å dra til en kirke du vanligvis ikke besøker så ofte.

 

Oppvarming

Kirkebygg er store og utfordrende å varme opp på en rimelig måte. Derfor må bruken koordineres på best mulig måte. Et av tiltakene er å ha flere fellesgudstjenster hvor menighetene går sammen om å arrangere gudstjeneste i én kirke. Frivillige trår til og gjør så vi kan fortsette å feire gudstjeneste og samles til kirkekaffe på tvers av menigheter og lokal tilhørighet.

 

Dåp

I de aller fleste gudstjenestene tilbys det dåp, og dåpen kan gjennomføres i valgfri kirke, uansett om du hører til den lokale kirka eller ikke. Noen kommer hjem til Nes for å døpe barna sine, selv om de selv bor utenfor bygda.

 

Konfirmasjon

Det er påmeldt ca. 140 konfirmanter fordelt på alle menighetene, Auli, Ingeborgrud, Fenstad, Nes, Udenes og Årnes i 2023. Konfirmasjonsgudstjenestene vil tradisjonen tro bli holdt i alle kirker.

 

Begravelser

Så langt det er mulig vil vi forsøke å samle seremonier i én kirke samme dag. På den måten kan vi varme opp én kirke og utnytte oppvarmingen til flere seremonier. Vi beholder de vanlige tidspunktene med seremoni kl. 10.30 og 13.00. Begravelsesdager er tirsdag, torsdag og fredag.

 

Du kan bidra!

Når du besøker kirka til dåp, konfirmasjon, bryllup eller begravelse kan du hjelpe oss å spare strøm. Hjelp oss å holde dørene lukket, så varmen blir i kirkerommet. Bli med på kirkekaffe etter gudstjenesten, og varm deg litt på fellesskapsfølelsen også. Du er hjertelig velkommen.

 

Tilbake
Del