Valglister til menighetsråd 2023


15. mai var det frist for supplerende nominasjon til valglister til årets kirkevalg. Listene for de ulike menighetene publiseres her.

Hånd som holder stempel over stemmeseddel

 

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene.

 

Listeforslag til menighetsråd for perioden 2023-2027

 

Fenstad menighetsråd

 1. Tor Granmo, 1953
 2. Bente Borgersrud, 1964
 3. Rune Sjølie, 1966
 4. Bente Johanne Moene, 1959
 5. Sverre Rimstad, 1944
 6. Mathias Sundby Brandt, 2003
 7. Ola Sindre, 1985
 8. Venche Vestvold Sørgård, 1957
 9. Oddrun Clason, 1961
 10. Gerd Roos, 1943
 11. Ingveig Hilde Olberg, 1948

 


 

Nes menighetsråd

 1. Hans Georg Haug, 1967
 2. Evy Veidahl, 1952
 3. Anita Antonsen Granli, 1957
 4. Nina Ihlang Synnestvedt, 1959
 5. Bente Nyerrød, 1962

(ikke fulltallig liste)

 


 

Ingeborgrud menighetsråd, valgkomiteens innstilling:

 1. Tone Anette Husås, 1961
 2. Vidar Sandersen, 1952
 3. Astri Vik, 1975
 4. Ann-Kristin Nordby, 1974
 5. Thom Smith Arnesen, 1958
 6. Lone Beate Brandt, 1983
 7. Geir Holmen, 1965
 8. Ann-Elin Skattum, 1966
 9. Patrick Austvik, 1988
 10. Gunn Marianne Fjellvang, 1967
 11. Anne Synnøve Solheim

 


 

Udenes menighetsråd

 1. Olav Søbakk, 1978
 2. Larisa Bull, 1964
 3. Laila Myrvold, 1946
 4. Maren Clason, 1990

(ikke fulltallig liste)

 


 

Auli menighetsråd

 1. Wenche Mannsåker Pedersen, 1965
 2. Alf Morten Salater-Daljord, 1970
 3. Grete Lina Haugsmoen, 1954
 4. Monica Heggelund, 1972
 5. Anders Jensen, 1963
 6. Knut Sinkerud, 1951
 7. Hildegard Strøm, 1953

(ikke fulltallig)

 


 

Årnes menighetsråd

 1. Einar Norbakken, 1987
 2. Kari Kirkenær, 1960
 3. Veronica Eik Ottesen-Selfors, 1988
 4.  Anne-Birgit Aandstad, 1955
 5.  Eva Karin Østerby, 1967
 6.  Heidi Henriksen Øverheim, 1970
 7. Ingebjørg Raknes, 1966

(ikke fullstendig)

 

Tilbake
Del