Konfirmant 2024


Oppstart konfirmantår for 2009-kullet er 6. september. Velkommen til kirkelig konfirmasjon.

To jenter i bunad smiler og holder rundt hverandre

Foto: Von Kommunikasjon

 

Alle født i 2009 er velkommen! Enten du tror, ikke tror, tviler, er usikker, er du hjertelig velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Du får dessuten mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

 

Hva blir jeg med på?

Kirken i Nes tilbyr ett konfirmasjonsløp som går fra september til konfirmasjonsdagen i mai/juni, og ett konsentrert om sommerleir med konfirmasjonsdag i september. Her finner du informasjonsfoldere for de to typene konfirmasjon vi tilbyr:

Tradisjonell konfirmasjon i

Sommerkonfirmant med sommerleir

 

Oppstart

Første samling er den samme for alle konfirmanter, enten du velger det ene eller det andre opplegget. Første samling er i din lokalkirke i september. Mer info om hva som skal skje og når, kommer på nettsiden og blir også sendt ut til alle påmeldte elektronisk når datoen nærmer seg.

 


 

Konfirmasjonsdager i 2024

  • Auli: 26. mai (søndag) og 1. juni (lørdag) (+ 2. juni hvis fulltegnet de to første dagene)
  • Klodsbodding: 25. mai (lørdag)
  • Fenstad: 2. juni (søndag)
  • Ingeborgrud: 26. mai
  • Nes: 1. juni (lørdag)
  • Udenes: 25. og 26. mai
  • Årnes: 19. mai (søndag) og 25. mai (lørdag)

For sommerkonfirmanter:

  • 7. september. Kirke bestemmes utfra hvor mange påmeldte.

 


 

Hvilken menighet hører jeg til?

For å finne ut hvilken menighet du hører og til og hvilken kirke du skal konfirmeres i kan du bruke søkefunksjonen her. 

 


 

Ved spørsmål, kontakt kirkekontoret tlf: 66 10 49 30 / post@kirkenines.no 

Tilbake
Del