Valgresultater kirkevalget 2023


Valgoppgjør for kirkevalget i Nes er nå klart. Oversikt over de nye menighetsrådene i hele Nes for kommende valgperiode finner du her.

Sammensetning av ulike kirkelige handlinger og arrangementer, pluss bilde av en valgurne det puttes stemmeseddel i.

 

Synkende valgoppslutning

I Nes var oppslutningen om kirkevalget 4,2 prosentpoeng lavere enn ved kirkevalget for fire år siden. Valgoppslutningen i år var på 8,8 prosent.

I antall var det 1088 personer som stemte ved årets kirkevalg. Dette er 721 færre stemmegivere enn ved valget i 2019. Det er betydelig flere som avgir stemme i det lokale menighetsrådsvalget enn til bispedømmeråd og kirkemøtet. Den digitale forhåndsstemmingen har fungert godt, men ga ingen økning for valgoppslutningen.

 

Lister og kandidater

Ved valget til bispedømmeråd og kirkemøte var det fire lister. Resultatene fra dette valget blir klart litt senere og kunngjort på Borg bispedømme sine nettsider

 

Ved menighetsrådsvalget var det bare én liste i hvert sokn, og enkelte sokn hadde ikke nok kandidater på listene. Mange stemmegivere har benyttet anledningen til å gi tilleggsstemmer til enkelte av kandidatene. I tillegg er det noen stemmegivere som har ført opp tilføyde navn til listene, på stemmeseddelen. Dette resulterer i endret rekkefølge på kandidatene i forhold til det som var nominasjonskomiteenes forslag.

I de soknene hvor det ble tilføyd flere navn enn det var ledige plasser på listene, har tilføyde navns rangering blitt avgjort gjennom loddtrekning i valgopptellingssystemet. Loddtrekningen gjelder kun der tilføyde navn hadde like mange stemmer.

 

Konstituering av nye råd

De nye menighetsrådene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober, og hvem som skal være leder/nestleder i menighetsrådet det første året blir først klart etter at dette møtet er avholdt.

 

Oversikt valgresultater 2023

SOKN

ANTALL STEMME-BERETTIGEDE

OPPSLUTNING 2023

OPPSLUTNING 2019

PROSENTVIS OPPSLUTNING
BDR-VALGET

PROSENTVIS OPPSLUTNING
MR-VALGET

AULI

2640

174 (7%)

462 (17%)

4%

7%

FENSTAD

1604

182 (11%)

220 (14%)

6%

11%

INGEBORGRUD

827

121 (15%)

159 (19%)

2%

15%

NES

1962

120 (6%)

246 (13%)

2%

6%

UDENES

2028

117 (6%)

202 (10%)

3%

6%

ÅRNES

4853

373 (8%)

512 (11%)

3%

6%

HELE FELLESRÅDS-OMRÅDET

13 905

1088 (8,8%)

(1809) 13%

3,3%

7,5%

 

 

Personer i nye menighetsråd 2023-2027:

Auli menighetsråd

Faste medlemmer

 1. Wenche Mannsåker Pedersen (184 stemmer)
 2. Monica Heggelund (184 stemmer)
 3. Knut Sinkerud (182 stemmer)
 4. Alf Morten Salater-Daljord (180 stemmer)
 5. Anders Jensen (180 stemmer)
 6. Grete Lina Haugsmoen (165 stemmer)

 

Kvinnelige medlemmer: 3

Mannlige medlemmer: 3

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Varamedlemmer

 1. Hildegard Strøm (170 stemmer)
 2. Margaret Christina Brügger Ring (1 stemme)
 3. Liv Else Rudshaug Jensen (1 stemme)
 4. .

 

Kvinnelige varamedlemmer: 3

Mannlige varamedlemmer: 1

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

 

Fenstad menighetsråd

Faste medlemmer

 1. Tor Granmo (226 stemmer)
 2. Oddrun Clason (213 stemmer)
 3. Ola Sindre (211 stemmer)
 4. Rune Sjølie (210 stemmer)
 5. Bente Borgersrud (199 stemmer)
 6. Mathias Sundby Brandt (199 stemmer)

 

Kvinnelige medlemmer: 2

Mannlige medlemmer: 4

Medlemmer under 30 år i valgåret: 1

 

Varamedlemmer

 1. Bente Johanne Moene (198 stemmer)
 2. Sverre Rimstad (198 stemmer)
 3. Venche Vestfold Sørgård (187 stemmer)
 4. Gerd Roos (180 stemmer)
 5. Ingveig Hilde Osberg (187 stemmer)

 

Kvinnelige varamedlemmer: 4

Mannlige varamedlemmer: 1

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

 

Ingeborgrud menighetsråd

 1. Tone Anette Husås (163 stemmer)
 2. Geir Holmen (141 stemmer)
 3. Ann-Kristin Nordby (139 stemmer)
 4. Astri Vik (136 stemmer)
 5. Vidar Sandersen (130 stemmer)
 6. Gunn Marianne Fjellvang (129 stemmer)

 

Kvinnelige medlemmer: 4

Mannlige medlemmer: 2

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Vara

 1. Thom Smith Arnesen (125 stemmer)
 2. Lone Beate Brandt (123 stemmer)
 3. Ann-Elin Skattum (125 stemmer)
 4. Patrick Austvik (125 stemmer)
 5. Anne-Synnøve Solheim (125 stemmer)

 

Kvinnelige varamedlemmer: 3

Mannlige varamedlemmer: 2

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

 

 

Nes menighetsråd

 1. Bente Kristin Østeng Nyerrød (151 stemmer)
 2. Hans Georg Haug (140 stemmer)
 3. Evy Reidun Veidahl (139 stemmer)
 4. Nina Christin Ihlang Synnestvedt (129 stemmer)
 5. Anita Kaspara Antonsen Granli ((127 stemmer)
 6. Gro Marit Sørlie (16 stemmer)

 

Kvinnelige medlemmer: 5

Mannlige medlemmer: 1

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Vara

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

 

Kvinnelige varamedlemmer: 0

Mannlige varamedlemmer: 0

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

 

Udenes menighetsråd

 1. Maren Clason (137 stemmer)
 2. Olav Røthe Søbakk (136 stemmer)
 3. Larisa Bull (121 stemmer)
 4. Laila Koldingsnæs Myrvold (117 stemmer)
 5. Grete Grøndahl (1 stemme)
 6.  

 

Kvinnelige medlemmer: 4

Mannlige medlemmer: 1

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

Vara

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5.  

 

Kvinnelige varamedlemmer: 0

Mannlige varamedlemmer: 0

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

 

Årnes menighetsråd

 1. Eva Karin Rønold Østerby (344 stemmer)
 2. Einar Norbakken (341 stemmer)
 3. Heidi Henriksen Øverheim (340 stemmer)
 4. Kari Kirkenær (331 stemmer)
 5. Anne Birgit Aanstad (321 stemmer)
 6. Veronica Eik Ottesen-Selfors (320 stemmer)

 

Kvinnelige medlemmer: 5

Mannlige medlemmer: 1

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Vara

 1. Ingebjørg Kristin Raknes (312 stemmer)
 2. Anders Ole Brandal Kleven (1 stemme)
 3. Thor-André Østmo Tollefsen (1 stemme)
 4. Jørgen Mamen Johannessen (1 stemme)
 5.  

 

Kvinnelige varamedlemmer: 1

Mannlige varamedlemmer: 3

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Tilbake
Del