Hedret etter 40 år på samme arbeidsplass


19. november 1979 begynte Stein Arild Bråthen som graver og kirkegårdsarbeider i Nes. Fredag ble han hedret med gave, blomster og kake.

 

I ansettelsessaken for 40 år siden er det skrevet at «søkeren syner seg å være vel kvalifisert til stillingen. Hr. Bråthen har den praksis fra lignende stillinger som vi er interessert i». Praksisen som her ble nevnt var sju år som gravlundsarbeider i Oslo kommune.

-Det har vært et arbeid jeg har trivdes med, og det er mange og varierte oppgaver jeg har fått være med på opp igjennom årene, sier Stein Bråthen. Han forteller at de første årene i Nes ble alle gravene gravd for hånd, før man midt på åttitallet begynte med gravemaskin.

-Det er egentlig lite av arbeidstiden som brukes i gravemaskinen, det meste av tiden brukes jo på stell av gravplassene og kirkebyggene. Dessuten møter man mange pårørende som besøker gravplassene, noe som er med på å gjøre arbeidet meningsfullt, sier Bråthen.

På vegne av arbeidsgiver, Nes kirkelige fellesråd, overrakte kirkeverge Tor Tvethaug gave og blomster til Stein Bråthen. Tvethaug omtalte Stein Bråthen som en trofast og dyktig medarbeider, med erfaring og kompetanse av stor verdi for virksomheten.

-Det er trolig de som jobber på gravplassene som møter flest pårørende i løpet av et år. Det er en del av arbeidshverdagen for kirkegårdsarbeiderne som sjelden blir nevnt, men ikke mindre viktig av den grunn. Jeg vet at mange har satt stor pris på disse møtene med Stein Bråthen, avsluttet Tor Tvethaug.

Tilbake