Fenstad kirke stengt i 2024


Renoveringsarbeidet for kirkebygg fortsetter, og i 2024 står Fenstad kirke for tur. Gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser - se informajson om det kirkelige tilbudet her.

Fenstad kirke i desembermørket, omkranset av frosttunge trær

Foto: Glenn Arne Granheim

Renovering av kirkebygg fortsetter

Nes kirkelige fellesråd er svært fornyd med samarbeidet med Nes kommune de siste årene, og det pågående arbeidet med å få kirkebyggene i Nes opp på normalt vedlikeholdsnivå. Et viktig, men i denne omgang litt mer omfattende arbeid enn på de andre kirkene som er renovert så langt.

 

Behov for å stenge

Fenstad kirke er vårt eldste kirkebygg. Trekirka, bygd i 1703, har stort behov for istandsetting. Det er ventet at arbeidet vil bli såpass omfattende at det ikke er til å unngå å måtte stenge kirka mens arbeidet pågår. Den planlagte stengeperioden er 1. januar - 30. september 2024.

 

Gudstjenester, dåp og bryllup

Aktiviteten i Fenstad menighet opprettholdes som normalt, men blir i hovedsak flyttet til Fenstad kirkestue. Gudstjenster og dåp vil bli holdt i Fenstad kirkestue. Vielser (selve seremonien i et bryllup) kan også gjennomføres der, eller flyttes til annen kirke innad i kommunen. Har du allerede booket bryllup i Fenstad for 2024 må du gjerne kontakte oss for alternativer.

 

Gravferd

Seremonier vil i hovedsak bli lagt til annen kirke innad i kommunen, da arbeidene ved Fenstad dessverre ikke kan stoppes i forbindelse med begravelser og bisettelser. Båren fraktes deretter til Fenstad gravplass for jordfestelse. Arbeidet vil imidlertid stoppes når det er jordpåkastelse og senking av kiste. Det er etter avtale og ved kapasitet mulighet for å bruke kirkestua også til gravferdsseremonier. 

Tilbake
Del