Sørgegudstjeneste søndag 28. januar


Kl. 17.00 holdes det sørgegudstjeneste i Ingeborgrud kirke. Ordfører og varaordfører representerer Nes kommune, prester, prost og biskop deltar, i tillegg til øvrige ansatte ved Kirken i Nes og representanter fra menighetsrådet.

Prest står foran alteret og tenner lys i lysestake

Sokneprest Anniken Urianstad tenner lys under Åpen kirke 24. januar. Foto: Ingrid Marie Auke

 

- Nå slår vi ring om Skogbygda og alle rundt som er berørt. Vi tror det er mange som har behov for å komme sammen. Når et lokalsamfunn blir rysta av en tragisk hendelse som den vi har opplevd i Nes nå, har Den norske kirke god erfaring med å samles til sørgegudstjeneste, sier kirkeverge Ingrid Marie Auke.

Årnes kirkekor bidrar med forsangere. Bluesgitarist Amund Maarud fra Skogbygda spiller i gudstjenesten.

I timene før gudstjenesten er det Åpen kirke. Både Åpen kirke og sørgegudstjenesten er åpen for alle som vil komme.

De som kan gå til kirken oppfordres til å la bilen stå. Det er begrenset med parkeringsplasser ved kirken og det henvises til bruk av parkeringsplass ved Skogbygda skole og Joker-butikken.

 

Disse deltar

 • Biskop Kari Mangrud Alvsvåg
 • Prost Liv B. Krohn-Hansen
 • Prester:
  • Sokneprest i Ingeborgrud og Fenstad, Anniken Urianstad
  • Sokneprest i Nes og Udenes, Lilly Lauten
 • Diakon Hilde Renate Bergly
 • Kantor Tone Åsheim Henriksen
 • Kirkeverge Ingrid Marie Auke
 • Representanter fra Ingeborgrud menighetsråd
 • Nes kommune, representert ved
  • ordfører Tove Nyhus
  • varaordfører Harald Johansen
 • Amund Maarud
Tilbake
Del