Årsmøter 2024


Se oversikt over tidspunkt for når din menighet holder årsmøte i år.

Prest og mann diskuterer i menighetsrådsmøte

Foto: Torstein Kiserud

Menighetene gjennomfører sine årsmøter rett etter gudstjeneste på søndager, om ikke annet klokkeslett er oppgitt. 

  • Auli menighet: 
  • Fenstad menighet: søndag 3. mars
  • Ingeborgrud menighet: 
  • Nes menighet: søndag 3. mars
  • Udenes menighet: søndag 10. mars
  • Årnes menighet: søndag 17. mars. Har du en sak til årsmøtet, meld det inn på epost til menighetsrådet innen 10. mars 
Tilbake
Del