Konfirmant 2025


Nå er det din tur! Vi ønsker 2010-kullet velkommen til kirkelig konfirmasjon.

To konfirmanter i hvite kapper går i prosesjon bak en konfirmant som bærer kors og titter på de to bak seg. I bakgrunnen skimtes prest.

Foto: Simen Prestaasen

Hvem kan melde seg på?

Alle født i 2010 er velkomne! Enten du tror, ikke tror, tviler, er usikker, er du hjertelig velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Du får dessuten mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

 

Hva blir jeg med på?

Kirken i Nes tilbyr et samlingsbasert konfirmantopplegg som går gjennom hele skoleåret i 9. klasse. Samlingene skjer stort sett i eller ved den lokale kirka på enkelte onsdager.

Hvis dette ikke passer for deg, kan du velge å være Sommerkonfirmant. Sommerkonfirmanter har et komprimert kursopplegg. Her deltar man på utvalgte fellessamlinger i løpet av året, pluss én ukes konfirmantleir i Grimstad i slutten av juli 2025. Sommerkonfirmanter har konfirmasjonsdagen sin i august/september. Datoer for både leir og konfirmasjondag kommer.

 

Leir

En stor del av konfirmantåret er konfirmantleir på Lillehammer i februar. Her deltar konfirmanter fra store deler av landet på en leirhelg som arrangeres av den kristne ungdomsorganisasjonen HEKTA, i og rundt OL-anlegget på Lillehammer. Vi reiser samlet fra alle soknene/menighetene i hele Nes for en morsom og innholdsrik helg full av aktiviteter. De som ikke kan delta på leiren på Lillehammer, deltar på lokal leir i Nes senere på våren. 

I tillegg arrangerer konfirmanter Fasteaksjonen, som er Norges nest største innsamlingsaksjon, i mars/april hvert år, de hjelper til i gudstjeneste i løpet av året, er på et gitt antall gudstjenester, foreldre skal være med å arrangere kirkekaffe etter gudstjeneste og det blir også noen fellessamlinger med konfirmanter fra alle sokn/menigheter, som for eksempel fakkeltog og lyssmesse, samt diverser foredrag.

 

Konfirmasjonsdagene er i mai/juni hvert år, se oversikt under.

 

Oppstart

Første samling er lik for alle konfirmanter. Den skjer i din lokalkirke 4. september. Konfirmantplan med hva som skal skje og når, kommer på nettsiden og blir også sendt ut til alle påmeldte elektronisk når oppstartsdatoen nærmer seg.

Foreløpig eksempel på hvordan konfirmasjonsåret legges opp finner du her.

OBS! Med forbehold om endringer i datoer for enkelte av samlingene.

 


 

Konfirmasjonsdager i 2025

  • Auli: 25. mai (søndag) og 31. mai (lørdag)
  • Klodsbodding: 24. mai
  • Fenstad: 1. juni
  • Ingeborgrud: 25. mai
  • Nes: 1. juni
  • Udenes: 31.mai og 1. juni
  • Årnes: 8. juni (søndag) og 14. juni (lørdag)
  • Sommerkonfirmanter: dato kommer. Kirke bestemmes utfra antall påmeldte

Dere velger den datoen dere vil ha, når dere melder på til konfirmasjon (åpner 1. mai 2024)

For påmelding til Auli kirke gjelder begrensning på 8 konfirmanter pr gudstjeneste. Blir det mange påmeldte vil vi sette opp ekstra dag for konfirmasjon 1. juni. 


 

Hvilken menighet hører jeg til?

For å finne ut hvilken menighet du hører og til og hvilken kirke du skal konfirmeres i kan du bruke søkefunksjonen her. 

 

Påmelding

 

 


 

Ved spørsmål, kontakt kirkekontoret tlf: 66 10 49 30 / post@kirkenines.no 

Tilbake
Del