Velkommen til dåp


Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke. For å starte utfylling av påmeldingsskjema trengs et 11-sifret fødselsnummer på både barn og foreldre. Velg kirke og dato der det er ledig plass – alle datoene som kommer opp i listen er gudstjenester med dåp. 

 

Påmelding

Velg "Ny registrering", deretter kirke og søk for å finne datoer med ledig plass. I påmeldingsskjemaet vil du få opp aktuelle ledige dåpsdager i de ulike kirkene. 

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid før ønsket dato. Vi kan ha opptil fire dåpsbarn i én gudstjeneste. Menighetene har dåp jevnlig og dere velger fritt blant de datoene som dukker opp. 

I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Faddere kan legges til senere, og aller senest før dåpssamtalen finner sted. 


Bekreftelse

Når påmeldingsskjemaet er fylt ut og sendt vil dere få et autosvar om at påmeldingen er registrert. Merk at datoen dere har ønsket på dette tidspunktet ikke er bekreftet enda. Dere vil senere motta svar fra kirkekontoret som bekrefter datoen og tid for dåpssamtale.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.


Dåp i annen kommune

Ønsker dere dåp i en annen kirke enn de som ligger i Nes kommune, må dere kontakte menigheten/kirkekontor der dere ønsker å døpe og melde dere på til dåp der. Send samtidig en epost til oss, så vi kan avtale tid for dåpssamtale her, da den vanligvis gjennomføres i hjemsoknet.

 

Spørsmål - kontakt kirkekontoret

Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 66 10 49 30 hvis dere har spørsmål om dåp eller ønsker hjelp i påmeldingsskjemaet.