Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

28. februar, 2. søndag i fastetiden: Kjærlighet kan forandre mennesker!


 

Kjærlighet kan forandre mennesker!

Søndagens tekst er for 2. søndag i fastetiden, og er hentet fra Lukas 7, fra vers 36 -50. Den handler om den skriftlærde fariseeren Simon som har selskap og som Jesus er på besøk hos, og en kvinne med en mørk fortid, som bryter inn i selskapet og salver Jesu føtter med tårer, tørker dem med håret sitt og salver dem med dyr salve. Simon blir ikke glad for denne ubudne gjesten og synes at Jesus burde behandle henne annerledes, fordi hun er en synder, og han en, som etter egen mening, en som har fulgt loven. Men Jesus sier at hennes tro har frelst henne og at hun skal gå med fred. Simon blir utfordret ved dette, for hvem var det egentlig som viste størst kjærlighet og raushet?

 

Det var i hvert fall ett menneske som ble forandret i dette selskapet. Og det var hun som ikke passet inn. Hun kom med gråt og hun gikk ut med fred. Jesus og fariseeren Simon og kvinnen var enige om én ting: Hun hadde mange synder på samvittigheten. Jesus visste at hun hadde mange synder på samvittigheten, for det var slike mennesker han hadde kommet for å frelse. Simon visste at hun hadde mange synder på samvittigheten, og syntes at hun ødela selskapet hans. Og kvinnen visste det, også. I hvert fall når hun møtte Jesus. Da fikk hun se sin egen ulykke.

 

Hennes ulykke var de mange synder hun hadde belastet seg selv og andre med. I møte med Jesus, merket hun Guds sorg over det hun hadde gjort. Men: Jesus utstrålte frelsesvilje og tilgivelse mot henne. Og han gjorde det på en måte som ikke diskriminerte de hun hadde syndet mot, og han unnskyldte henne ikke, han trakk henne til ansvar. Da Jesus merket Simons foraktelige tanker om henne, kunne han kanskje blitt fristet til å unnskylde henne eller si til Simon at han ikke var noe bedre selv. Men det var kvinnen han festet øynene på, og Jesus sa: Denne kvinnen gjorde det hun kunne, og salvet på forhånd mitt legeme til gravferden. Slik er denne teksten knyttet opp mot påsken. Sannelig, jeg sier dere: «Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

 

Jesus forskrekket selskapet med å erklære kvinnens synder for tilgitt. Jesus trer frem som sann Gud. Han har myndighet til å tilgi. Kvinnen i teksten hadde en mørk fortid, men hun viste en kjærlighet som langt overgikk Simons kjærlighet, han som hadde orden på livet sitt, det er til ettertanke. Hvis vi følger Jesu eksempel bør det være god plass for alle som søker frelse, tilgivelse og god plass til å vise kjærlighet i vår hverdag. Jesu hjerterom utfordrer vårt hjerterom. La fastetiden være tid for hjerterom og hjertelag. Kjærlighet kan forandre mennesker!      

God fastetid!

- Ragnhild Hansen, sokneprest i Auli

 

Tilbake