Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

11. april - 2. søndag i påsketiden: Følg meg!


 

Følg meg!

 

I søndagens tekst i Johannes evangeliet kapittel 21, fra vers 15: får disippelen Peter sjansen til å gjøre opp for seg, det sviket han gjorde med å fornekte Jesus tre ganger. Tre ganger spør Jesus Peter om han elsker ham, tre ganger svarer Peter: JA! Og Jesus ber han om å være gjeter for flokken hans, ja leder for hele kirken, og Jesus sier: "Følg meg!"

 

Peter fikk tre spørsmål, ett for hver gang han hadde sviktet. Det var ikke noe behagelig for Peter. Peter ble lei seg og bedrøvet, og svarte spakere for hver gang. Til sist var det bare et pip igjen: "Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. "Peter visste at han hadde oppført seg som en sau. Men Jesus tilbød ham ikke bare å komme tilbake til «saueflokken», han tilbød ikke bare Peter å få tilgivelse og å få lov til å begynne på nytt. Han gav Peter i oppdrag å være gjeter for de andre sauene. Peter ble forandret av Jesu tre spørsmål, og av det oppdrag Jesus gav ham. Han ble forandret av Jesu kjærlighet.

 

Peter fikk et sterkt og forandrende møte med Jesus, samtidig forteller også teksten hvordan Jesus oppfører seg i møte med alle mennesker. Han tar hver enkelt av oss på alvor. Han tar nederlagene våre på alvor, han kommer for å gi oss ny mulighet, og han behandler oss med respekt og stiller oss til ansvar: Han kaller oss til tjeneste. Han reiser oss opp på beina og ber om et klart svar.

For vi kalles også til å svare på Jesu spørsmål: "Elsker du meg?" og «Følg meg»!

 

"Følg meg!" sa Jesus til Peter. Vil du det? Kirkehistorien forteller at Peter fulgte Jesus, og han ble også korsfestet. Det var ikke noe fristende tilbud Jesus kom med overfor Peter. Men det var det aller viktigste i verden Jesus ville ha Peter med på! - Å ha Jesus med seg, er så viktig at det er det nest viktigste vi kan be om for dem vi er glad i, og det nest viktigste vi kan be om for oss selv. Det er godt at Jesus følger oss gjennom livet! Det aller viktigste å be om er ikke at Jesus skal følge med meg i mitt liv. Det aller viktigste er å be om å få være med Jesus i det han holder på med! Å følge ham! Å elske Jesus og å tjene våre medmennesker med Jesu kjærlighet.

 

God helg!

 

- Mvh Ragnhild Hansen, sokneprest i Auli.

Tilbake