Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

25. april - 4. søndag i påsketiden: Se, der flyr en tidligere larve!


 

 

Sommerfuglen er et gammelt kristent symbol for håp. Sommerfuglen blir født som larve, blir så kokong og til slutt en sommerfugl. Prosessen fra larve til sommerfugl sier noe om forvandling, kraft og skjønnhet.

 

Jeg har aldri hørt noen rope «Se der flyr en tidligere larve!» når de ser en vakker sommerfugl. Det er som om larven har fått begynne et helt nytt liv som sommerfugl.

Dette minner om selve essensen i det kristne budskapet, nemlig nåden.

Det er lett å beskrive et menneske med dets feilsteg; «Hun har vært gift tre ganger før.» «Han var narkoman i mange år.» «De klarte ikke å sitte med huset pga for høy gjeld.» Det er ikke vanskelig å finne slike merkelapper å henge på andre folk. Det er ikke vanskelig å henge slike merkelapper på deg og meg heller.

 

Evangeliet handler om kraften i tilgivelsen og nåden. Det handler om kjærlighetens evne til å tilgi og legge bak seg. Ikke på en naiv og unnvikende måte. For å tilgi er ikke alltid lett. Men ved å påminne oss selv om at du og jeg er så mye mer enn våre feilsteg.  Det enkle nestekjærlighetsprinsippet om at det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem, kan minne oss om at vi også trenger andres nådeblikk.

 

Søndagens tekst handler om denne tilgivende kjærligheten:

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.  Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» Joh 13:34-35

 

Mennesket opplever å komme til kort; livet butter imot, skammen og sorgen over feilsteg kan plage oss mye. Vår verden er fylt av forkjærte valg – vi skulle alle så gjerne ha sett at våre dårligste øyeblikk var ugjort. I en slik verden trenger vi nåde.

 

Leseteksten er fra Jesaja og sier følgende: 

 

Dere skal ikke minnes de første ting,

ikke tenke på det som hendte før.

Se, jeg gjør noe nytt.

Nå spirer det fram.

Merker dere det ikke?

Ja, jeg legger vei i ørkenen,

elver i ødemarken.

 

Kanskje er det på tide å komme ut av kokongen, be om tilgivelse der man har trått feil, tilgi seg selv og de rundt seg, og la nådens vind hjelpe deg til å fly som en sommerfugl.

 

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg å være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Tilbake