Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

23. mai, 1. pinsedag: Hvorfor feirer vi pinse?


 

Hvorfor feirer vi pinse?

Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.  

Ap.gj. 2:1-4

Pinsen er en viktig høytid for kirken. Den kalles kirkens bursdag, fordi den aller første menighet ble grunnlagt på pinsedag. Men den handler også om noe mer enn dette.

Pinsefortellingen handler om Den Hellige Ånd, om tungetale og brennende ild over hodene.  Den inneholder det overnaturlige og spektakulære. Det som fornuften ikke kan forklare. Pinse utfordrer på alle måter vårt intellekt og er vanskelig å forklare med logiske vendinger.

Rekkefølgen på fridagene våre i april og mai er ikke tilfeldig. Påsken er mer kjent, og Kristi himmelfartsdag forklarer seg selv, men hva er så hovedpoenget med pinsefortellingen?

Jo, første påskedag står Jesus opp og viser seg for disiplene. På Kristi himmelfartsdag tar Jesus avskjed med disiplene på oljeberget og blir rykket opp til himmelen. Dette skjer 40 dager etter påskedag.  50 dager etter påske blir Den Hellige Ånd utgytt. Det skjer på pinsedag, som kommer av det greske ordet pentekoste, som betyr femtiende. Litt forenklet kan man si at Den Hellige Ånd, skulle fungere som en slags fosterforelder på jorden når Jesus dro til himmelen.

Allerede i starten av Bibelen, i skapelsesberetningen hører vi om Guds Ånd som svevde over vannene. Den Hellige Ånd er tilstede gjennom hele bibelhistorien som Guds åndedrag i verden. Men forskjellen er at på pinsedag fikk kirken del i denne livskraften som individer. Som en iboende hjelper og rådgiver.

Noen tenker kanskje dette er galskap, andre tenker det er fantastisk. Uansett hvordan vi forholder oss til en slik fortelling, kommer vi ikke bort ifra at kirkens budskap handler om mer enn det som kan bevises.

Tro er å tenke at det er mer mellom himmel og jord enn det vi kan fysisk se og forstå. Det er en visshet om det som håpes, overbevisning om det vi ikke kan se.

God pinse!

- Bente Sverdrup, menighetspedagog og prestestudent

Tilbake