Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

11. juli - 7. søndag i treenighetstiden: Lengsel


 

Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik.3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.»8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Lengsel

 

Det å lengte etter noe, er noe vi gjør i større og i mindre grad gjennom hele livet.  Lengsel kan være så mangt: det kan være hjemlengsel, dødslengsel, frihetslengsel, en følelse av savn, lengsel kan være å bære på et ønske?

 

Det siste halvannet året har jeg båret på en lengsel. Jeg har lengtet etter den dagen da pandemien er over. Jeg tror vi er mange som bærer på den samme lengselen. Og jeg må si det var godt å få mitt første stikk med vaksine denne uka! Umiddelbart fikk jeg følelsen av at begynnelsen på slutten er her!

 

I søndagens evangelietekst (Luk.19.1-10) kan vi også finne spor av lengsel. Teksten handler om Sakkeus. Den rike overtolleren som var liten av vekst og som derfor måtte klatre opp i et morbærtre for å kunne se Jesus i folkemengden. Hvem var egentlig Sakkeus som lengtet nok til at han var villig til å klatre i et tre? 

 

Sakkeus var ikke akkurat høyt ansett i sin samtid. Dette kom klart til uttrykk i det folkemengden umiddelbart begynte å murre da Jesus sa til Sakkeus «i dag vil jeg gjeste ditt hus».

 

At Jesus inviterte seg selv inn til Sakkeus, ble oppfattet som en provokasjon. Grunnen til det var at Jesus brøt med datidens sosiale normer. Hvorfor skulle Jesus besøke en rik, upopulær toller som trolig hadde økonomiske forbrytelser på samvittigheten? 

 

Det er godt kjent at Jesus var venn med de fattige og sa harde ord mot rike mennesker. Derfor er det fort gjort å tenke at vi står sammen med Jesus når vi fordømmer vår tids forbrytere. Fortellingen om Sakkeus viser noe annet. For Sakkeus var ikke akkurat en liten og fattig stakkar som fikk positiv oppmerksomhet fra Herren på gjennomreise i Jeriko.

Sakkeus var det motsatte. En foraktet sleiping som til alles overraskelse ble vertskap for Guds sønn, Jesus. Derfor reagerte folkemengden i Jeriko, og derfor kan denne hendelsen være en varsellampe, særlig de gangene vi tenker at vi har Gud på «vår side».

 

«Sakkeus, skynd deg og kom ned!» sa Jesus til rikmannen som satt oppe i treet slik at han kunne se Jesus og folkmengden på trygg avstand. I det Jesus ser Sakkeus på obersvasjonsposten sier han: «i dag må jeg ta inn hos deg». Kanskje er det dette vi alle dypest sett lengter etter?

Å få komme ned fra observasjonspostene våre, å få oppleve en trygghet som gjør at vi kan gi slipp på skjulestedene våre, å få åpne opp huset vårt for et kjærlig blikk?

 

Sakkeus tok imot Jesus med glede. Møtet førte til at Sakkeus ville gjøre opp for seg. «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen», sa Sakkeus. 

Kanskje var dette en lengsel han hadde båret på lenge, men at Sakkeus først fikk motet i det han fikk et kjærlig blikk?

 

Hendelsen i Jeriko viser kjærlighetens forvandlende kraft. Samtidig viser dette Guds lengsel etter oss mennesker. Avslutningsvis sier Jesus følgende om sitt oppdrag: «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem».

 

- Sokneprest Harald Torgersen

Tilbake