Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
66 10 49 30
Epost:
 post@kirkenines.no

Diakon

Hilde Renate Bergly

98854953

Send e-post

Driftsleder

Pål Thoresen

97592585

Send e-post

Fung. sokneprest i Auli

Svein Skulstad

92809694

Send e-post

Gravplassarbeider

Ronny Elvsland

Gravplassarbeider

Øystein Thorbjørnsen

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

97072470

Send e-post

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

975 05 918

Send e-post

Kantor i Årnes

Tone Kristin Åsheim Henriksen

95052098

Send e-post

Kirkemusiker i Fenstad og Ingeborgrud, og menighetspedagog

Lajla Marie Faane Sydtangen

48187438

Send e-post

Kirkeverge

Ingrid Marie Auke

66104930

46652646

Send e-post

Kommunikasjonsrådgiver

Sigrid Fremmerlid Wold

66 10 49 30

91810405

Send e-post

Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget

Henriette Bjerke

92262729

Send e-post

Renhold/gravplassarbeider

Lillian Thorbjørnsen

Sokneprest Fenstad og Ingeborgrud

Anniken Urianstad

40826499

Send e-post

Sokneprest i Auli

Ragnhild Hansen Watz

97015998

Send e-post

Sokneprest i Nes og Udenes

Lilly Renée Lauten

93627110

Send e-post

Trosopplæringsleder

Thomas Høgda

46674086

Send e-post