Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
66 10 49 30
Epost:
 post@kirkenines.no

Assisterende kirkeverge

Lillian Syversrud

66 10 49 30

92244864

Send epost

Diakon

Hilde Renate Bergly

98854953

Send epost

Driftsleder

Pål Thoresen

97592585

Send epost

Gravplassarbeider

Ronny Elvsland

Send epost

Gravplassarbeider

Roger Karlsen

Send epost

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

97072470

Send epost

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

975 05 918

Send epost

Kantor i Årnes

Tone Kristin Åsheim Henriksen

95052098

Send epost

Kirkemusiker i Fenstad og Ingeborgrud, og menighetspedagog

Lajla Marie Faane Sydtangen

48187438

Send epost

Kirkeverge

Ingrid Marie Auke

66104930

46652646

Send epost

Kommunikasjonsrådgiver

Sigrid Fremmerlid Wold

66 10 49 30

91810405

Send epost

Renhold/gravplassarbeider

Lillian Thorbjørnsen

Send epost

Sekretær / vikar

Renate Borgersen

66104930

47780423

Send epost

Sokneprest i Auli

Ragnhild Hansen Watz

97015998

Send epost

Sokneprest i Fenstad og Ingeborgrud (permisjon)

Bjørg Elisabeth Oserud

46942974

Send epost

Sokneprest i Nes og Udenes

Lilly Renée Lauten

93627110

Send epost

Sokneprest i Årnes (permisjon)

Harald Torgersen

46663030

Send epost