Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
63 91 12 80 / 82
Epost:
 post@nes.kirker.net

Kirkeverge/daglig leder

Tor Tvethaug

63911281

99244815

Send e-post