Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
66 10 49 30
Epost:
 post@kirkenines.no

Diakon

Hilde Renate Bergly

98854953

Send epost

Driftsleder

Pål Thoresen

97592585

Send epost

Gravplassarbeider

Ronny Elvsland

Gravplassarbeider

Roger Karlsen

Gravplassarbeider

Øystein Thorbjørnsen

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

97072470

Send epost

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

975 05 918

Send epost

Kantor i Årnes

Tone Kristin Åsheim Henriksen

95052098

Send epost

Kirkemusiker og menighetspedagog

Eirik Walmann Byrknes

95914750

95914750

Send epost

Kirkeverge

Ingrid Marie Auke

66104930

46652646

Send epost

Kommunikasjonsrådgiver

Sigrid Fremmerlid Wold

66 10 49 30

91810405

Send epost

Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget

Henriette Bjerke

92262729

Send epost

Renhold/gravplassarbeider

Lillian Thorbjørnsen

Sokneprest Fenstad og Ingeborgrud

Anniken Urianstad

40826499

Send epost

Sokneprest i Auli

Ragnhild Hansen Watz

97015998

Send epost

Sokneprest i Nes og Udenes

Lilly Renée Lauten

93627110

Send epost

Sokneprest i Årnes

Tyra Ekhaugen

95499994

Send epost

Trosopplæringsleder

Thomas Høgda

46674086

Send epost