Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
66 10 49 30
Epost:
 post@kirkenines.no

Diakon

Hilde Renate Bergly

98854953

Send e-post

Driftsleder

Pål Thoresen

97592585

Send e-post

Fungerende kirkeverge/daglig leder

Lillian Syversrud

66 10 49 30

92244864

Send e-post

Gravplassarbeider

Ronny Elvsland

Send e-post

Gravplassarbeider/kirketjener

Stein Arild Bråten

Send e-post

Gravplassarbeider/kirketjener

Roger Karlsen

Send e-post

Gravplassarbeider/renhold

Lillian Thorbjørnsen

95725389

Send e-post

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

97072470

Send e-post

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

975 05 918

Send e-post

Kantor i Årnes

Tone Kristin Åsheim Henriksen

95052098

Send e-post

Kirkemusiker i Fenstad og Ingeborgrud, og menighetspedagog

Lajla Marie Faane Sydtangen

48187438

Send e-post

Konsulent

Sigrid Fremmerlid Wold

66 10 49 30

91810405

Send e-post

Menighetspedagog

Bente Sverdrup

95218783

Send e-post

Sekretær / vikar

Renate Borgersen

47780423

Send e-post

Sokneprest i Auli

Ragnhild Hansen

97015998

Send e-post

Sokneprest i Fenstad og Ingeborgrud

Bjørg Elisabeth Oserud

46942974

Send e-post

Sokneprest i Nes og Udenes

Lilly Renée Lauten

93627110

Send e-post

Sokneprest i Årnes

Harald Torgersen

46663030

Send e-post