Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
63 91 12 80 / 82
Epost:
 post@kirkenines.no

Diakon

Hilde Renate Bergly

98854953

Send e-post

Fungerende sokneprest i Årnes

Harald Torgersen

46663030

Send e-post

Gravplassarbeider

Ronny Elvsland

Gravplassarbeider med lederansvar

Pål Thoresen

975 92 585

Send e-post

Gravplassarbeider/kirketjener

Stein Arild Bråten

Gravplassarbeider/kirketjener

Roger Karlsen

Gravplassarbeider/renhold

Lillian Thorbjørnsen

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

63911288

970 72 470

Send e-post

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

63911288

97505918

Send e-post

Kantor i Årnes

Tone Kristin Åsheim Henriksen

63911289

95052098

Send e-post

Kirkeverge/daglig leder

Tor Tvethaug

63911281

99244815

Send e-post

Konsulent

Lillian Syversrud

63911280

922 44 864

Send e-post

Konsulent

Sigrid Fremmerlid Wold

91810405

Send e-post

Menighetspedagog

Bente Sverdrup Wennemo

952 18 783

Send e-post

Menighetspedagog og kirkemusiker i Fenstad og Ingeborgrud

Lajla Marie Faane Sydtangen

63 90 12 88

481 87 438

Send e-post

Prostiprest

Karin Krissly

Send e-post

Sokneprest i Fenstad og Ingeborgrud

Bjørg Elisabeth Oserud

46942974

Send e-post

Sokneprest i Nes og Udenes

Lilly Renée Lauten

93627110

Send e-post

Sokneprest i Årnes

Merete Kavli

63911284

452 89 993

Send e-post