Kontaktinformasjon


Nes Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhusgata 9B  (Schieflogården), 2150 Årnes - se kart
Telefon:
66 10 49 30
Epost:
 post@kirkenines.no

Diakon

Hilde Renate Bergly

988 54 953

Send e-post

Gravplassarbeider

Ronny Elvsland

Gravplassarbeider med lederansvar

Pål Thoresen

975 92 585

Send e-post

Gravplassarbeider/kirketjener

Stein Arild Bråten

Gravplassarbeider/kirketjener

Roger Karlsen

Gravplassarbeider/renhold

Lillian Thorbjørnsen

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

970 72 470

Send e-post

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

975 05 918

Send e-post

Kantor i Årnes

Tone Kristin Åsheim Henriksen

950 52 098

Send e-post

Kirkemusiker i Fenstad og Ingeborgrud, og menighetspedagog

Lajla Marie Faane Sydtangen

481 87 438

Send e-post

Kirkeverge/daglig leder

Tor Tvethaug

66 10 49 30

992 44 815

Send e-post

Konsulent

Lillian Syversrud

66 10 49 30

922 44 864

Send e-post

Konsulent

Sigrid Fremmerlid Wold

66 10 49 30

91810405

Send e-post

Menighetspedagog

Bente Sverdrup

952 18 783

Send e-post

Sokneprest (fung.) i Årnes

Harald Torgersen

46 66 30 30

Send e-post

Sokneprest i Auli

Ragnhild Hansen

97015998

Send e-post

Sokneprest i Fenstad og Ingeborgrud

Bjørg Elisabeth Oserud

46 94 29 74

Send e-post

Sokneprest i Nes og Udenes

Lilly Renée Lauten

936 27 110

Send e-post