Forberedelser


 

Tid og sted

Oversikt over ledig kirker og datoer finner dere når dere starter utfyllingen av påmeldingsskjemaet under påmelding. Vielser foregår på lørdager og det er tre mulige klokkeslett å velge blant:

  • Kl. 13.00
  • Kl. 14.30
  • Kl. 16.00

Dere velger fritt blant kirkene våre, men mange velger å vies i kirken de sokner til. Kirken du bor i nærheten av er i de fleste tilfeller den du sokner til. Ta kontakt med kirkekontoret hvis du er i tvil.

Ønsker dere vielse ved Nes kirkeruiner, ta kontakt med Nes kommune på e-post. Merk emnefelt med Vielse Nes kirkeruiner, att: Lars Roald Johansen. Avklar samtidig om vi har ledig den kirken dere ønsker som "back up-kirke" i tilfelle dårlig vær på bryllupsdagen.

 

Koster det noe?

For beboere utenfor Øvre Romerike prosti (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker) tilkommer et beløp for prest på ca. kr. 2.500,- + leie av kirken. Dersom en av brudefolkene har foreldre som bor i Nes slipper dere å betale for leie av kirken. Ellers er kirkelig vielse i utgangspunktet gratis. 

Pris for leie av Nes kirkeruiner er 3000,- (pr. 01.01.2020). 

 

Ordne vigselspapirer 

Før en vielse kan gjennomføres skal Skatteetaten behandler papirer og sender prøvingsattest til kirkekontoret. Les mer her.

Attesten er gyldig i 4 måneder, så husk å ikke skaffe denne tidligere enn 4 måneder før vielsen. Den må være levert til kirkekontoret senest 2 uker før vielsen. Uten gyldig eller innsendt prøvingsattest kan ikke vielsen gjennomføres.

 

Diverse avtaler

  • Konsultere organist om musikalske valg under vielsen ved behov.
  • Felles infomøte for inneværende "sesong", tentativt midten av april. Egen invitasjon sendes til alle med registrert påmelding til vielse.
  • Vielsessamtale med prest (avtales vanligvis på felles infomøte i april). Hvert par har egen samtale med sin prest med gjennomgang av vielsesseremonien, avklaring av praktiske spørsmål og besøk i aktuell kirke. 

For kontaktinformasjon til organister og prester, se Kontakt.

 

Velge salmer, musikk og tekster 

Sammen med organist og prest blir dere enige om hvordan vielsesseremonien skal foregå. Dere fyller ut Vigselsskjema der dette oppgis. Vigselsskjemaet skal leveres kirkekontoret senest 4 uker før vielsen.

For informasjon og tips, se Musikk i vielsen

Tilbake