Forberedelser


 

Bryllupsplanlegging i fem steg

 1. Velg å gifte dere kirken
 2. Sett dato og bestill vielse i kirken dere ønsker
 3. Fyll ut og send inn viktige skjemaer
 4. Snakk sammen om bryllupet og planlegg seremonien
 5. Gjennomfør vigselssamtale med prest

 

Tid og sted

Oversikt over ledig kirker og datoer finner dere når dere starter utfyllingen av påmeldingsskjemaet. Vi har tre faste klokkeslett å velge blant, på nesten alle lørdager hele året:

 • Kl. 13.00
 • Kl. 14.30
 • Kl. 16.00

Dere velger fritt blant kirkene våre, men mange velger å vies i kirken de sokner til. Kirken du bor i nærheten av er i de fleste tilfeller den du sokner til.

 

Nes kirkeruiner  Ønsker dere vielse ved Nes kirkeruiner, ta kontakt med Nes kommune via kulturhuset, på e-post. Det er viktig å samtidig avklare med oss om vi har ledig den kirken dere ønsker som "back up-kirke" i tilfelle dårlig vær på bryllupsdagen. 

 

 

Koster det noe?

For beboere utenfor Øvre Romerike prosti (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker) tilkommer et beløp for prest på ca. kr. 2.500,- + leie av kirken. Dersom en av brudefolkene har foreldre som bor i Nes slipper dere å betale for leie av kirken. Ellers er kirkelig vielse i utgangspunktet gratis. 

Kontakt Nes kommune via kulturhuset for informasjon om pris for leie av Nes kirkeruiner. 

 

Ordne nødvendige papirer

Før en vielse kan gjennomføres skal Skatteetaten behandler prøving av ekteskapsvilkårene. Dette søker brudepar om via skatteetaten.no. Les mer her.

Attesten er gyldig i 4 måneder, så husk å ikke skaffe denne tidligere enn 4 måneder før vielsen. Paret må levere gyldig prøvingsattest til kirkekontoret senest 2 uker før vielsen. Uten innsendt gyldig prøvingsattest kan ikke vielsen gjennomføres.

 

Diverse avtaler

 • Konsultere organist om musikalske valg under vielsen ved behov.
 • Felles infomøte for inneværende "sesong", tentativt midten av april. Egen invitasjon sendes til alle med registrert påmelding til vielse.
 • Vielsessamtale med prest (avtales vanligvis på felles infomøte i april). Hvert par har egen samtale med sin prest med gjennomgang av vielsesseremonien, avklaring av praktiske spørsmål og besøk i aktuell kirke. 

For kontaktinformasjon til organister og prester, se Kontakt.

 

Velge salmer, musikk og tekster 

Sammen med organist og prest blir dere enige om hvordan vielsesseremonien skal foregå. Dere fyller ut Vigselsskjema der dette oppgis. 

For informasjon og tips, se Musikk i vielsen

Tilbake